Archives for 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас: Д.Бямбадоржийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Уянгасумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “... Д.Бямбадорж миний төрсөн он, сар, өдөр андуурагдан бичигдснийг зөвтгөж 1957 оны…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Д.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газарт холбогдох "Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн б/11 дугаартай тушаалыг хүчингүй…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Ж.Цэндсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох ““Жамбал овогтой Цэндсүрэнд иргэний үнэмлэх олгохдоо 1943 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр төрснийг 1945 оны…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Ц.Туяагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад холбогдох “Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/14 тоот захирамжийг хүчингүй болгож, ажилд…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас: Т.Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “Т.Эрдэнэ намайг 1965 оны 11 дүгээр сарын 10-нд төрсөн гэж буруу…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр Д.Жаргалсайханы нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “Миний төрсөн он, сар, өдрийн зөрүүг залруулахыг даалгаж өгөх"-ийг хүссэн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг Илтгэгч: Ерөнхий…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр  Ж.Лхамсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “Ж.Лхамсүрэн миний бие иргэний үнэмлэх авахад Жанчивын Лхамсүрэн гэж андууран бүртгэгдсэн байгааг Жанчивдоржийн Лхамсүрэн болохыг…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Нэг. 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас: 1.А.Цэдэнгийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “Бор, Бямбацэвээн гэдэг 2 хүүхдүүдийн минь төрсний гэрчилгээн дээр миний…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Нэг. 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас: Ж.Онхорын нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “Намайг иргэний үнэмлэх авахад Жунтын Онхор гэдгийг Жунтын Гөлөгдорж гэж андуурагдан…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

Нэг. 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас: 1.Д.Оюунтогтохын нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох “Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн зөрчлийг арилгуулах"-ыг хүссэн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг…
Цааш унших
12