Archives for ХУРЛЫН ТОВ

ХУРЛЫН ТОВ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

“ДШЛ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2019 оны 12 дугаар сарын  сарын 06-ны  өдрийн 14:30 цагт болно. Шүүгч …
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Ю.Нацагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч /Э.Бадамсүрэн, Х.Энхжаргал/ нарт холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Ю.Нацагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч /Э.Бадамсүрэн, Х.Энхжаргал/ нарт холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын иргэн А.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018 оны 02 дугаар сарын сарын…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын иргэн Т.Цэрэнлхамын нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

 Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын иргэн Ц.Уламнэмэхийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын иргэн С.Эрдэнэцэцэгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэн Д.Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэн Д.Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэн З.Дагвасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 09:00 цагт болно.…
Цааш унших
12