Archives for Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Ю.Нацагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч /Э.Бадамсүрэн, Х.Энхжаргал/ нарт холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Ю.Нацагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч /Э.Бадамсүрэн, Х.Энхжаргал/ нарт холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын иргэн А.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018 оны 02 дугаар сарын сарын…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын иргэн Т.Цэрэнлхамын нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

 Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын иргэн Ц.Уламнэмэхийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын иргэн С.Эрдэнэцэцэгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Улсын бүртгэгчид холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэн Д.Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
ХУРЛЫН ТОВ

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

1. Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэн Д.Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй мөн сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагт болно.…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас: Д.Бямбадоржийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Уянгасумын Улсын бүртгэгчид холбогдох “... Д.Бямбадорж миний төрсөн он, сар, өдөр андуурагдан бичигдснийг зөвтгөж 1957 оны…
Цааш унших
7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 7 хоног тутмын мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Д.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газарт холбогдох "Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн б/11 дугаартай тушаалыг хүчингүй…
Цааш унших