Archives for 7 хоногийн мэдээ

7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хооронд шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2019/ШЦТ/93 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хооронд шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2019/ШЦТ/193 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Эрүүгийн хуулийн…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-наас 01 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2020 оны 01 сарын 10-ны өдөр                                                                           Àðâàéõýýð ñóì   Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 145/ШШ2019/00552 дугаар шийдвэртэй нэхэмжлэгчийн…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хооронд шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019 оны 11 дугаар сарын 08-ны өдөр                                               …
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр                                               …
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

2019 оны 01 сарын 30-ны өдөр                                                           Арвайхээр сум 1.Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 145/ШШ2018/00841 дүгээр шийдвэртэй, Б.Дашинсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй,…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019 оны 01 сарын 18-ны өдөр                                                           Арвайхээр сум  Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 145/ШШ2018/00712 дугаар шийдвэртэй, Б.Сайнбилэгийн нэхэмжлэлтэй,…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 10 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР Ø¯¯Í ÒÀÑËÀÕ АЖЛЫН ТУХАЙ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

                                                                                                                    Арвайхээр хот Эрүүгийн шүүн таслах ажлын талаар:  2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум…
Цааш унших
7 хоногийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хооронд шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                  Арвайхээр сум Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 63 дугаар шийтгэх тогтоолтой,…
Цааш унших