Шинэ коронавирус (COVID-19) –ийн халдвар Монгол улсад бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан уг өвчнийх алдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах “Шуурхай комисс”-ыг Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 10 –ны б/20 дугаар тушаалаар  байгууллаа.