. Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбаттай Шүүхийн тамгын газрын дарга Д.Мөнхбаяр Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллах 2020 оны төлөвлөгөөг байгуулан ажиллаж байна.