2020.03.06                                                                                                              Арвайхээр сум

 

Сар

Өдөр

 

Шүүгдэгч /ялтан, яллагдагч/-ийн нэр

Анхан шатны шүүх Хэргийн зүйлч

лэл

Прокурор Өмгөөлөгч Хохирогч Илтгэгч

Шүүгч

2020.03.10

16:00

 

 

Ц.Загарсүрэн

 

 

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

2020.01.24

2020/ШЗ/63

захирамжтай

 

ЭХТА-н 11.4-р зүйлийн 1 У.Анхжаргал   П.Болор-Эрдэнэ  

 

 

Шүүх хуралдааны зар гаргасан

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн:                        Т.Эрдэнэ