2020.01.24

Шүүх хуралдаан болох огноо, цаг, мин Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шаардлага Шүүгч
1 1/27/2020 10:00 У.Насандулам   С.Лхагвасүрэнгийн ажиллаж байсан байдлыг болон хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
2 1/27/2020 10:20 С.Нарангэрэл   С.Булчулууны ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
3 1/27/2020 10:40 У.Насандулам   Б.Оюуны ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
4 1/27/2020 11:00 У.Насандулам   С.Бямбасүрэнгийн ажиллаж байсан байдлыг болон хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
5 1/27/2020 11:40 У.Насандулам   Д.Оюунжаргалын ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
6 1/27/2020 12:00 Т.Батбаяр   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
  1/27/2020 12:20 С.Нарангэрэл   Х.Цэдэвсүрэнгийн ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ГАРГАСАН:                         Т.ЭРДЭНЭ