2020 îíû 01 дүгээр ñàðûí 10-íы ºäºð

  1. Өвөрхангай аймгаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2019/ШТ/32 дугаар тогтоолтой, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдсон Хурган овгийн Даваагийн Отгонбаярт, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2.5-д заасан гэмт хэрэгт холбогдсон Өлзий овгийн Цэрэнлхагвын Төмөрпүрэвт нарт холбогдох эрүүгийн 1826004670180 тоот хавтаст хэргийг прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 09 цаг 30 минутад хянан хэлэлцэв.

   Ìàãàäëàëä: Анхан шатны шүүхийн тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

  1. Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2019/ШЦТ/69 дүгээр шийтгэх тогтоолтой, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-т заасан гэмт хэрэгт холбогдсон Цоохор овгийн Лхагвасүрэнгийн Энхболдод холбогдох эрүүгийн 1826005090302 тоот хавтаст хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг хянуулах тухай прокурорын дүгнэлтийг үндэслэн 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр 16 цаг 30 минутад хянан хэлэлцэв.

Ìàãàäëàëä: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн.

 ТОЙМ БИЧСЭН ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ                                  Г.МӨНХ-УНДРАЛ