2020.01.03

Шүүх хуралдаан болох огноо, цаг, мин Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шаардлага Шүүгч
1 1/21/2020 10:00 Ц.Долгорсүрэн   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
2 1/21/2020 10:20 С.Ганболд   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
3 1/21/2020 10:40 Г.Эрдэнэбилэг   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Д.Мөнхтуяа
4 1/21/2020 12:00 Д.Адъяа   Хэлмэгдлийн нөхөн олговор авах тухай Д.Мөнхтуяа
5 1/24/2020 11:00 М.Лхагва-Отгон Д.Долгор 608000 төгрөг гаргуулах тухай Д.Мөнхтуяа
6 1/24/2020 14:30 Гялс төгрөг ХХК Б.Энхбаатар 6981502.93 төгрөг гаргуулах тухай Д.Мөнхтуяа

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ГАРГАСАН:                         Т.ЭРДЭНЭ