2020.01.17                                                                                                              Арвайхээр сум

Сар

Өдөр

 

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн нэр

Анхан шатны шүүх Нэхэмжлэлийн шаардлага Өмгөөлөгч, төлөөлөгч Гуравдагч этгээд Илтгэгч

Шүүгч

2020.01.22

15:00

цаг

 

Нэхэмжлэгч:

Т.Долгорсүрэн

 

Хариуцагч:

М.Цэцэгмаа

 

 

 

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

2019.11.01

2019/ШШ/509

шийдвэртэй

 

Зээлдэгчийн болон өвлөгчийн үүрэгт нийт 18493160 төгрөг гаргуулах  

Б.Хандмаа

У.Мөнхбат

Д.Эрдэнэбилэг

Н.Энхмаа

Л.Нямдорж

2020.01.23

11:00

цаг

 

Нэхэмжлэгч:

Т.Ганхуяг

 

Хариуцагч:

“Манлай тод” ХХК

 

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн

2019.11.08

2019/ШШ/308

Шийдвэртэй

 

Манлай тод ХХК-ийн 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн эд хөрөнгийн эрхийг бусдад шилжүүлэх шийдвэрийг хүчингүйд тооцуулах

тухай

Г.Цагаан

Г.Гандөш

Т.Алтанхуяг

Б.Энхсайхан

 

Д.Эрдэнэбилэг

Н.Энхмаа

Л.Нямдорж

2020.01.23

15:00

цаг

 

Нэхэмжлэгч:

Б.Хандмаа

 

Хариуцагч:

Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

 

 

 

Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

2019.11.28

2019/ШШ/591

шийдвэртэй

 

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 13 дугаар багт байрлах 411 дүгээр байрны 4 давхрын 21 тоот 52 мкв 2 өрөө, 3 давхрын 18 тоот 76.52 мкв 3 өрөө, 5 давхрын 30 тоот 52 мкв 2 өрөө орон сууцыг битүүмжлэлээс чөлөөлүүлэх, дээрхи орон сууцыг эд хөрөнгө хураагдсан жагсаалтаас хасуулах тухай

 

 

М.Ганбаяр

Л.Оюунцэцэг

Д.Эрдэнэбилэг

М.Мөнхдаваа

Л.Нямдорж

Шүүх хуралдааны зар гаргасан

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн:                        Т.Эрдэнэ