2020.01.17                                                                                                              Арвайхээр сум

 

Сар

Өдөр

 

Шүүгдэгч /ялтан, яллагдагч/-ийн нэр

Анхан шатны шүүх Хэргийн зүйлч

лэл

Прокурор Өмгөөлөгч Хохирогч Илтгэгч

Шүүгч

2020.01.21

16:00

/Хархорин шүүх/

Н.Мягмаржаргал

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дунды шүүхийн

2019.11.20

2019/ШЦТ/93

шийтгэх тогтоолтой

 

ЭХТА-н 12.1 дүгээр зүйлийн 4 Д.Алимаа Д.Дашцэрэн

Г.Гандөш

Г.Ганцэцэг

Насанд хүрээгүй хохирогч

Г.Хишигсүрэн

Насанд хүрээгүй хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч

Х.Гэрэлмаа

Д.Эрдэнэбилэг

Л.Нямдорж

Н.Энхмаа

Шүүх хуралдааны зар гаргасан

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн:                        Т.Эрдэнэ