1. С.Бямбадоржийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан “Сэр-Одын Бямбадорж, хүйс эрэгтэй, төрсөн он сар өдөр болон регистрийн дугаар зэргийг 1965 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр төрсөн гэж залруулахыг Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст даалгаж, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дээрхи мэдээлэлд залруулга хийхээс татгалзсан эс үйлдэхүй нь хууль бус болохыг тогтоож өгөх”-ийг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэргийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд;

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Б.Сугар

Шийдвэрлэсэн байдал: Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1, 106.3.4 дэх хэсгийг òóñ òóñ баримтлан шийдвэрлэв.