1. “Дэлгэрэх хүнс” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй, “Цагаанбургалтай” ХХК-д холбогдох “154375000 төгрөг гаргуулах, “Цагаанбургалтай” ХХК-ний “15437500 төгрөг гаргуулах” тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг шийдвэрлэсэн Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 145/ШШ2018/00749 дүгээр шийдвэрт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон нэхэмжлэгчийн гаргасан давж заалдах гомдлоор хянан хэлэлцэх шүүх хуралдаан 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад болно.

илтгэх шүүгч Л.Нямдорж

бүрэлдэхүүнд шүүгч Д.Эрдэнэбилэг, Т.Даваасүрэн