2018.05.31                                                                                                                            Арвайхээр сум

Д.д  

Шүүгдэгч, яллагдагчийн

нэр

 

Хуулийн зүйл            анги

 Хурал хийх

хугацаа

Шүүгч  Улсын яллагч   Өмгөөлөгч Хохирогч, хууль ёсны төлөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч
1.           О.Алтан-Од ЭХТА-н 11.6-р зүйлийн 1, 23.1-р зүйлийн 1 2018.06.04

09:00

М.Мандахбаяр Д.Ганцэцэг Б.Батсайхан Хохирогч

Д.Дамдинсүрэн

2.           Н.Данзан ЭХТА-н 11.6-р зүйлийн 1 2018.06.04

10.00

Х.Отгонжаргал Д.Ганцэцэг Хохирогч

Ж.Жамбалсүрэн

3.           М.Нямдорж ЭХТА-н 17.8-р зүйлийн 1 2018.06.04

14.30

Д.Цэцэгээ Ц.Батзориг Хохирогч

Д.Банжав

4.           Т.Очирсүрэн ЭХТА-н 24.2-р зүйлийн 1 2018.06.05

16:00

 

 

М.Мандахбаяр

Ч.Мядагбадам Т.Оюунчимэг Хохирогч

Б.Даваадагва

5.           Г.Уранболд ЭХЕА-н 1.9-р зүйлийн 1 дэх    хэсгийг журамлан

2002 оны ЭХ 145-р зүйлийн 2

2018.06.05

16.30

Х.Отгонжаргал Ц.Батзориг Хохирогч

Х.Нэргүй

Ч.Гааданчий

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВЫГ   НЭГТГЭН ГАРГАСАН:                        С.Нарангэрэл