2018.05.04

 Шүүх хуралдаан болох огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч

 

 

Хариуцагч

 

 

Шаардлага

 

 

Шүүгч

 

1 5/9/2018 15:00 Ц.Эрдэнэбат   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
2 5/9/2018 15:30 Р.Давааням   Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч болон ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
3 5/9/2018 16:00 Д.Насанжаргал   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
4 5/9/2018 16:30 Н.Эрдэнэбаяр   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
5 5/10/2018 9:30 Ц.Ганбаатар   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
6 5/10/2018 10:00 Д.Оюунчимэг   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
7 5/10/2018 10:30 Ц.Юмчмаа   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
8 5/10/2018 11:00 Б.Бадамцэцэг Б.Эрдэнэбат Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох А.Үүрийнтуяа
9 5/10/2018 11:30 С.Ганбааар   Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох Б.Цэрэнпүрэв
10 5/11/2018 11:00 Г.Эрдэнэжаргал Б.Даваасүрэн Гэрлэлт цуцлуулах А.Үүрийнтуяа

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ГАРГАСАН: МЛМ-тэн                         С.НАРАНГЭРЭЛ