2018.03.27

  1. 1. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Ю.Нацагийн нэхэмжлэлтэй Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч /Э.Бадамсүрэн, Х.Энхжаргал/ нарт холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаан 2018 оны 04 дүгээр сарын сарын 12-ны өдрийн 10:00 цагт болно.

                                                                                 Шүүгч Б.Батчимэг

Шүүгчийн туслах:                                Д.Оюунжаргал